Hidup Sehat

Depacco.com

Tuesday, May 1, 2012

Pembahasan Problem Set 1 - Dasar (no.6-10)

no. 6


no. 7
x2 – x + 2 = 0
p+q = 1 dan p.q = 2
Persamaan kuadrat baru dengan akar-akar: (2p – 3) dan (2q – 3)

(2p-3) + (2q-3) = 2(p+q)-6
= 2 – 6 = – 4
(2p – 3)(2q – 3) = 4pq – 6(p+q) +9
= 4(2) – 6(1) + 9 = 11
Persamaan kuadrat baru tersebut adalah:
x2 + 4x + 11 = 0

no. 8
y = ax2 + 2x + a2 + 2a
* Memotong di (0,3)
3 = a2 + 2a
a2 + 2a – 3 = 0
(a – 1)(a+3)=0
a = 1 atau a = – 3
* Untuk a = 1
y = x2 + 2x + 3
Minimum (-1,2)

no. 9

sehingga


no. 10
Banyak kemungkinan = 3.3!=3.3.2.1=18

0 comments:

Post a Comment