Hidup Sehat

Depacco.com

Thursday, April 26, 2012

Pembahasan Problem Set 1 - IPA (no1-5)

no. 1

L
= p.l
L
= (80 – x)(30 – x)
275
= 2400 – 110x + x2
0
= 2125 – 110x + x2
0
= (x – 25)(x – 85)
x=25 atau x=85 (TM)

no. 2

Garis y=2x+n menyinggung x2+y2-2x-4y=0
*
P(1,2) dengan
*
r


5

n = ±5

*
untuk n=5 → y=2x+5

x2+y2-2x-4y =0

x2+(2x+5)2-2x-4(2x+5) =0

x2+(4x2+20x+25)-2x-8x-20 =0

5x2+10x+5 =0

x2+2x+1 =0

(x+1)2 =0

x=-1

*
untuk n = – 5 → y=2x-5 =0

x2+y2-2x-4y =0

x2+ (2x-5)2-2x-4(2x-5) =0

x2+(4x2-20x+25)-2x-8x+20 =0

5x2-30x+45 =0

x2-6x+9 =0

(x-3)2 =0

x=3

no. 3

x2 (x – 4) x2(x–4) 2
x2 (x – 4) – x2(x–4) 2 0
x2(x–4) (1 – (x – 4)) 0
x2(x–4) (5–x) 0


Syarat:
1. x – 4 ≥ 0 → x ≥ 4
2. x ≥ 04 x 5

no. 4
Angka pada kupon: 0, 1, 3, 5, 7
Angka pertama tidak 0:

Angka terakhir tidak 0:

Angka pertama dan terakhir tidak 0:

Sehingga banyak kupon yang bisa di buat adalah:
500 + 500 - 400 = 600

no. 5
Barisan Geometri : U1 , U2 ,....., U5
* U1+ U2 + U3 = 9
a + ar + ar2 = 9
a(1 + r + r2) = 9
* U3+ U4 + U5 = 36
a 2 + ar 3 + ar4 = 36
ar2 (1 + r + r2) = 36
r2(9) = 36
r2= 4
r= ± 2
* untuk r= –2
a(1 – 2 + 4) =9
a(3) =9
a = 3

0 comments:

Post a Comment