Hidup Sehat

Depacco.com

Sunday, March 11, 2012

Sifat-sifat Integral taktentu


Sifat-sifat integral tak tentu :
ʃ a dx = ax (a = konstanta/bilangan)
ʃ k f(x) dx = k ʃ f(x) dx (k = konstanta)
ʃ f(x) ± g(x) dx = ʃ f(x)dx + ʃ g(x) dx

Contoh 1:
tentukanlah hasil dari:
ʃ(3x2+4x-1)dx

Penyelesaian:

ʃ(3x2+4x-1)dx
= ʃ3x2dx +ʃ 4x dx -ʃ1dxdx

=

=


Contoh 2:
tentukanlah hasil dari:
ʃ(2x3+5x+4)dx

Penyelesaian:
ʃ(2x3+5x+4)dx
= ʃ2x3dx +ʃ 5x dx +ʃ4dx

=

=


Latihan Soal:
Tentukan hasil dari:
0 comments:

Post a Comment